Noter Tasdikli Tercüme

Çevirisi yapılacak olan belgenin Noter Tasdik gerekliliğinde ilgili noterin tanıdığı yeminli tercüman ya da yeminli tercüme bürosunun yaptığı çevirinin noter tarafından onaylanması sürecidir.Noter onayının gerekliliği belgeyi kabul edecek olan kurumların isteğine bağlıdır.

Noter tasdiki olacak belgenin aslı, çevirisiyle birlikte notere beyan edilmelidir.Noter asıl belgeyi inceledikten ve yemin zabtı olan tercüman ya da tercüme bürosu tarafından yapıldığına karar verdikten sonra tasdik eder.