Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi

Türkiye genelinde faaliyet gösteren veya yeni kurulacak ticari işletmelerin kuruluş, yönetim değişikliği, satış, hisse paylaşımı, hisse devri gibi tüm karar alınan konuların kamuoyuna ilan etmeleri ticari sicil gazetenin yayımlanması ile olur.