Ticari Tercüme

Uluslararası şirketlerin ülkemizdeki veya yerli firmaların yurt dışındaki temsilcilikleri, yabancı firmaların Türkiye’de ofis, iş yeri açma ve Türk vatandaşlarının yurt dışında yatırım yapmaları gibi geniş ticari durumlarda tüm tüzük ve mevzuatın, sözleşleşmelerin, raporların ve resmi belgelerin çevirisini kapsayan tercüme türüdür.

Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ya da tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları,rapor,bilanço,alım-satım,muhasebe,Ticari sicil gazetesi, faaliyet raporları vb. Tüm evrakların çevirisi tercüme ofisimiz tarafından konusunda uzman tercüman kadromuz sayesinde yapılmaktadır.